Folk for Folk

Folk for Folk er en musikforening, der holder til i Svendborg.
Se også "om os"

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til traditionel og eksperimenterende dansk og udenlandsk folkemusik.

Det sker primært ved afvikling af koncerter. Foreningen skal medvirke til at bevare og videreudvikle folkemusikmiljøet og dermed være et aktiv for en bred vifte af mennesker.

Foreningens bestyrelse og medhjælpere arbejder gratis.

Honorarer til musikerne betales ved hjælp af honorarstøtte fra Svendborg Kommune og Statens Kunstfond samt fra entréindtægter, medlemskaber og støtte fra sponsorer. 

Folk For Folk har gennem 16 år afholdt gode Folk koncerter hver tirsdag, både med Internationale, Nationale og lokale FolkBands - Folk og beslægtet. Det køres af en flok frivillige og har et rigtig godt ry - både blandt publikum, ungdommen og musikere.

Hjemmesiden hedder:
http://folkforfolk.dk/