You are here: Home > Om os / Booking / Kontakt / m.m. > Referater > Formandens beretning

Formandens beretning

 

Folk For Folk Beretning ved generalforsamlingen 2. maj 2017

Foreningen har afholdt 10(+1)koncerter i foråret og 13 koncerter i efteråret, dertil kommer 9 Åben Scener (Når vi tæller den med i aften)

Det er jo det, det hele går ud på. Det vi er samlet om. Musik. Folkemusik. Folkemusik i ordets bredeste forstand. I bestyrelsen syntes vi at vi er kommet meget godt rundt i de forskellige undergenre, der findes: dansk, irsk, amerikansk, balkan o.s.v. Og med mange forskellige udtryk i de forskellige genre. Vi har både haft gode lokale folk på scenen, men også landskendte musikere og så en ikke ubetydelig mænge internationale navne. Det er jo svært at fremhæve noget frem for andet, men jeg synes vi har haft nogle helt ekstraordinære gode aftner i det forløbne år. Baltic Crossing, Twang og Jens Lysdal i efteråret og her i foråret er vi gået fra højtepunkt til højdepunkt: Outside Track (Can, Irl, Sco), Rasmus Lyberth Solo, Zenobia, Mallebrok og i sidste uge Harmonivognen.

Vi startede foråret med en Åben Scene med fællessang. Det var en stor succes. Christian Søgaard styrede aftenen godt. Det vil vi gøre igen. Vi havde specielt inviteret gæster fra Lær Dansk, altså flygtninge og indvandre. Der kom nogle få, men det levede ikke helt op til vores forventninger, så det vil vi prøve at gøre noget ved.

I efteråret prøvede vi igen at arrangere en dobbeltkoncert. Det er mit indtryk, at det er en god ide og giver mulighed for at lave en spændende aften, hvor vi kan præsentere musik, som måske ikke egner sig til en hel aften.

Møder

Bestyrelsen holder ret få møder. Vi har holdt tre møder siden sidste generalforsamling. Herudover holder bookingudvalg og lydgruppen møder når det er nødvendigt.

Vi har efterhånden nogle meget klare arbejdsfordelinger.

 1. Jens er formand. Sender ugentlige meddelelser ud fra bestyrelsen til medlemmer og presse.
 2. Birthe er næstformand. Hun fordeler programmer og plakater.
 3. Fin er kasserer og tovholder i den daglige drift. Han forhandler med musikere, når bookinggruppen har besluttet hvem der skal spørges.
 4. Torben sender ud på Facebook
 5. Erling indtaster program på Kulturkalenderen
 6. Åge hænger plakater op på plakatsøjlerne i byen.

Vi har en bookinggruppe der består af Dorthe, Marie, Torben og Fin og Jan Schønemann.

Lydgruppen består af Lars Mathisen, John Garling, Thorbjørn Jonsen, Jan Schønemann og fra bestyrelsen Erling, Torben.

Dørvagterne er: Marie, Bodil, Fin, Jens, Dorthe, Birthe, Åge og herudover Ingrid Jacobsen.

Omkring booking foregår det på den måde at foreningen for tilsendt en masse forslag fra publikum og orkestre. På nettet organiserer Fin et regneark med bandnavnene og Links til Youtube, som bookinggruppen går ind og lytter på og bedømmer. Derefter holder vi et møde, hvor vi endeligt beslutter hvem vi vil præsenterer i den kommende sæson. Det har vist sig at være en meget effektiv metode, som sparre os for meget tidsspild.

 

Af de ting bestyrelsen har arbejdet med det sidste år, vil jeg nævne:

 

 1. Skal vi holde fast ved et trykt program? Det er temmelig dyrt at få lavet og trykt. Derfor har vi besluttet, fra efteråret, at lave et nyt og meget billigere format.
 2. Skal vi skifte ugedag til onsdag. Efter indgående diskussion, har vi besluttet at fortsætte om tirsdagen.
 3. Vi har indført mulighed for at betale med Mobilpay og det fungerer godt.
 4. Vi er blevet tilbudt at være med i det fine musikmagasin Fyn Live, som husstandsomdeles over hele Fyn. Det har vi desværre takke nej til. der er ikke råd, da det koster en del annoncepenge.
 5. Kultur+. Sluttede med årets udgang. Vi meldte os ud på grund af manglende interesse.
 6. Rabatordninger. Vi er glade for dem vi har nu, altså gratis entré ved afhentning af medlemskort og rabat til unge under 25 år
 7. Der tales hver gang om at prøver at skaffe sponsorer.

 

Til sidst kan jeg nævne at vi pt i Folk For Folk har 133 medlemmer og det er det højeste vi har haft.

 En stor tak til bestyrelse og medhjælpere for et stort arbejde der får foreningen til at fungere. Tak til sponsorer som gavmildt giver os en håndsrækning. Ikke mindst tak til Arne B for det gode samarbejde.

Tak til de mange trofaste medlemmer. 

Find os på Facebook her:Facebook

Du kan tilføje denne kalender til din egen Googlekalender ved at klikke på
+Google Kalender
- nederst i højre hjørne.
Så får du AUTOMATISK koncertnavnene i at se i din kalender - smart! 
Klik på dette link

Sponsorer

Folk for Folk får honorarstøtte af:

 

og

 

Folk for Folk bliver sponsoreret af:

Aksglæde Musikbutikken / Træskobutikken, Møllergade 31 - 62 21 05 90

Autoværkstedet Per Pytlick, Skovballevej 62 - tlf. 62541073

Arne B, Vestergade 10 - 62 22 47 83

Bloms Vinhandel - Klosterplads 5A - 62 20 30 20

Hansted, Vestergade 2 - tlf: 62 21 21 70

Josefine Ottesen - josefine.ottesen@gmail.com

Nybolig Domicil Svendborg - Vestergade 165 - www.nybolig.dk

Skiftekær Økologi, Søren Lolksvej 2, Taasinge, 40 21 05 90

Torben Wahlstrøm - torbenwahlstrom@hotmail.com

Vi holder til på Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 47 83, tirsdage kl. 20

Du kan tilføje denne kalender til din egen Googlekalender ved at klikke på
+Google Kalender
- nederst i højre hjørne.
Så får du AUTOMATISK koncertnavnene i at se i din kalender - smart! 
Klik på dette link

Sponsorer

Folk for Folk får honorarstøtte af:

 

og

 

Folk for Folk bliver sponsoreret af:

Aksglæde Musikbutikken / Træskobutikken, Møllergade 31 - 62 21 05 90

Autoværkstedet Per Pytlick, Skovballevej 62 - tlf. 62541073

Arne B, Vestergade 10 - 62 22 47 83

Bloms Vinhandel - Klosterplads 5A - 62 20 30 20

Hansted, Vestergade 2 - tlf: 62 21 21 70

Josefine Ottesen - josefine.ottesen@gmail.com

Nybolig Domicil Svendborg - Vestergade 165 - www.nybolig.dk

Skiftekær Økologi, Søren Lolksvej 2, Taasinge, 40 21 05 90

Torben Wahlstrøm - torbenwahlstrom@hotmail.com

Vi holder til på Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 47 83, tirsdage kl. 20