You are here: Home > Om os / Kontakt / m.m. > Referater > Beretninger

Beretninger

Sydfyns Folkemusikforening Folk For Folk Årsberetning 2018

Det har været et meget begivenhedsrigt år.

Nyt program. Sidste år vedtog vi at skære i udgifterne til det trykte program. Fra efteråret 2017 fik vores program i nyt oæg billigere layout. Vi håber at medlemmerne alligevel er tilfredse med det.

Efterårsprogrammet indeholdt 12 koncerter og 4 Åben Scener.  I foråret holdt vi 11 koncerter og 4 Åben Scener.  31 arrangementer i alt. Som sædvanligt et meget blandet koncertrepertoire.  Mange udenlandske besøg, nogle af vores dygtigste hjemlige musikere og spændende lokale folk. Et godt udvalg af musikgenre.

Bookingformular. Vi har indført en ny formular på vores hjemmeside, som skal gøre det letter for os og for orkestrene. Det er en meget stor hjælp for bookinggruppen at forslag til musik indtastes ensartede i formularen, så vi nemt kan bedømme de forskellige tilbud.

Arne B. I december måned fik vi besked om at Mads og Peter, der har drevet Arne B i den tid vi har været her, pludselig var gået fallit og skulle afhænde stedet straks. Det var et stort chok. I et par uger var vi usikre på hvor og hvordan vi skulle fortsætte foreningen. Vi er meget kede af det på Mads og Peters vegne.  For vi havde haft et godt samarbejde med dem. Til alt held meldte Grethe og Claus Holmgren meget hurtigt at de ville drive Arne B videre uden de store forandringer for os. Det var et stort offer for Grethe og Claus, der har ejet stedet i over 30 år, men nu var gået på pension og der var temmelig meget der skulle gøres, for få stedet tilbage til den standart, som de var vandt til. Alt i alt er Folk For Folk meget tilfredse med de nye tide for Arne B. Det er faktisk blevet endnu bedre. Vi synes vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde.  Jeg synes vi skylder Grethe og Claus en stor tak for indsatsen.

Danish Music Award. Den 9. marts oplevede Folk For Folk så at blive kåret til Årets Folkemusik Spillested 2017. Vi var tidligere på året blevet nomineret til prisen. Så en lille delegation fra bestyrelsen tog til Stakladen i Århus, hvor begivenheden blev afholdt. Det er danske musikere har indstillet os.  Stor blev begejstringen, da resultatet blev offentliggjort.

Sådan lød motiveringen:

”Prisen tildeles Folk for Folk for – år efter år – at præsentere folkemusik i Svendborg. Folk for Folk er et af Danmarks væsentligste spillesteder for folkemusik lige nu. Rigtig god lyd, hyggelig og med autentisk atmosfære. Folk for Folk har med stort slid formået at holde skruen i vandet og fortsætter ufortrødent sit store arbejde, til glæde for publikum og musikere. Jyryen bag denne hædersbevisning er sammensat af musikere med solidt kendskab til danske spillesteder, festivaler og klubber, hvor Folk- og Global Roots-musikken lever og udvikler sig.”

”LYD”

Folk for Folk ved Danish Music Award – Folk´s show i Stakladen i Århus den 9. marts 2018 blev hædret for over 12 års indsats for folkemusikken. Det er i årenes løb blevet til 438 koncerter, hvor over 1200 musikere har været med til at skabe stemning og fest – de første mange år på værtshuset Hansted og de seneste på Arne B i Vestergade. Det er lykkedes, fordi der hele tiden har været frivillige, der har været med til at få foreningen til at fungere, og fordi der har været økonomisk mulighed for at betale anstændige honorarer til musikerne. Det har der været, fordi der har været en solid medlemskare, trofaste sponsorer, et interesseret publikum og fordi Statens Kunstråd og Svendborg Kommune gennem alle årene har tildelt honorarstøtte. Bestyrelse og medhjælpere fortsætter ufortrødent det gode samarbejde med Arne B, så kig ind og nyd musikken og den autentiske atmosfære.

DMA til Svendborg. Siden hen har Fin Thygesen været i kontakt med Folk Danmark og på foreningens vegne tilbudt, at vi er interesserede i at afholde DMA folk i Svendborg. Vi har også været i dialog med Kommunen og de er meget interesseret i og parate til, at bakke op om at få arrangementet til Svendborg.

Gymnasiet. Her i april havde Folk For Folk besøg af en gymnasieklasse, som vi havde inviteret til at opleve en koncert. Det var koncerten med den spanske sangerinde Yolanda Almodovar ’ s band, med deres smukke flamenco- danser.  Det blev en succes og de var meget optaget af det. Vi håber på den måde,  at vi kan vende opmærksomheden mod folkemusikken og få flere unge til at komme i foreningen.  Af samme grund kører vi med en fast lav pris på 50 kr pr koncert for unge under 25.

Lydfolk. Folk For Folk er jo drevet af frivillige, som har lyst til at gøre en indsats for folkemusikken på Sydfyn. Vi er forskellige arbejdsgrupper der klare forskellige opgaver. Entre-gruppen, Booking-gruppen og Lyd-gruppen.  Lydgruppen blev nødvendig da vi flyttede fra Hansted til Arne B. Her nyder vi jo godt af det gode lys og lydanlæg. Det er professionelt udstyr og derfor kræver det også noget af dem der betjener det. Vi er hele tiden på udkik efter nogle der er interesseret i det. I år har vi fået Lars Mathisen og Palle Berg med på holdet. Men vi kunne stadig godt bruge lidt flere. ”Så er der nogle her der har lyst, eller I kender nogle, skal I bare melde jer.” Udstyret er ejet af Giant Steps, der afholder jazz og verdensmusikkoncert om torsdagen. Dem har vi også et rigtig godt samarbejde med.

 1. Herudover har vi en del arbejdsopgaver med bl.a. økonomi og medlemspleje, som Fin Thygesen står for og PR. Vi gør alt hvad vi kan komme i tanke om for, at oplyse om koncerterne. Hver uge sender jeg mails ud til alle der står i vores mail- kontakter. Jeg giver pressen besked og skriver hver måned til magasinet MitSvendborg. Torben Mikkelsen sørger for de forskellige muligheder på sociale medier, især Facebook. Erling Sevald skriver til Kulturkalenderen og Kulturnaut. Birthe Vahlstrøm hænger plakater op på opslagstavler og fordeler trykte programmer over hele byen og Åge klare plakatsøjlerne. Alligevel er det vigtigt hele tiden at oplyse om foreningen og vores aktiviteter. F.eks har vi sponsoreret fribilletter til de nye tilflyttere, som regering har forflyttet til Svendborg. Hvis I sidder med gode ideer, vil vi også gerne høre om dem. Ligesom vi vil tage imod med kyshånd, hvis I har ideer til nye sponsorer.

Møder. I Folk For Folk holder vi kun få bestyrelsesmøder. I år har det kun været nødvendigt at holde to. Til genglæd har vi andre møder, som nogle af bestyrelsesmedlemmerne deltager i. Bookingmøde er  vigtigt. Samarbejdsmøder med Arne B og Giant Steps. Møder med Kommunen og Kulturnetværksmøder, hvor vi mødes med andre kulturaktører.  De er meget spændende og er med til at vi føler os som vægtige deltagere i Svendborgs rige kulturliv.

Medlemmer. Jeg kan oplyse at vi nu er 154 medlemmer i foreningen. Det lyder måske ikke af voldsomt mange, men det er faktisk det højeste antal vi har været nogen sinde. Tilgangen er stille og roligt stigende. Sidste år var vi 133.

Vi er nu i fuld gang med at planlægge efterårsprogrammet. Alle aftaler med musikere er ved at være på plads. I løbet af en måned bliver det lagt ud på www.folkforfolk.dk . Jeg kan afsløre at det er et flot program. Jeg kan også fortælle, at vi i år samarbejder  Lissie og Ole Ryge, der har en herlig have på Thurø, med deres egen danse- scene. I år, tirsdag den 28. august, bliver vores åbningskoncert henlagt hertil. Se mere i programmet .

Til Sidst. En stor tak til bestyrelse og medhjælpere for et stort arbejde der får foreningen til at fungere. Tak til sponsorer som gavmildt giver os en håndsrækning. Ikke mindst tak til Arne B for det gode samarbejde.

Tak til de mange trofaste medlemmer. 

 

 Folk For Folk Beretning ved generalforsamlingen 2. maj 2017

Foreningen har afholdt 10(+1)koncerter i foråret og 13 koncerter i efteråret, dertil kommer 9 Åben Scener (Når vi tæller den med i aften)

Det er jo det, det hele går ud på. Det vi er samlet om. Musik. Folkemusik. Folkemusik i ordets bredeste forstand. I bestyrelsen syntes vi at vi er kommet meget godt rundt i de forskellige undergenre, der findes: dansk, irsk, amerikansk, balkan o.s.v. Og med mange forskellige udtryk i de forskellige genre. Vi har både haft gode lokale folk på scenen, men også landskendte musikere og så en ikke ubetydelig mænge internationale navne. Det er jo svært at fremhæve noget frem for andet, men jeg synes vi har haft nogle helt ekstraordinære gode aftner i det forløbne år. Baltic Crossing, Twang og Jens Lysdal i efteråret og her i foråret er vi gået fra højtepunkt til højdepunkt: Outside Track (Can, Irl, Sco), Rasmus Lyberth Solo, Zenobia, Mallebrok og i sidste uge Harmonivognen.

Vi startede foråret med en Åben Scene med fællessang. Det var en stor succes. Christian Søgaard styrede aftenen godt. Det vil vi gøre igen. Vi havde specielt inviteret gæster fra Lær Dansk, altså flygtninge og indvandre. Der kom nogle få, men det levede ikke helt op til vores forventninger, så det vil vi prøve at gøre noget ved.

I efteråret prøvede vi igen at arrangere en dobbeltkoncert. Det er mit indtryk, at det er en god ide og giver mulighed for at lave en spændende aften, hvor vi kan præsentere musik, som måske ikke egner sig til en hel aften.

Møder

Bestyrelsen holder ret få møder. Vi har holdt tre møder siden sidste generalforsamling. Herudover holder bookingudvalg og lydgruppen møder når det er nødvendigt.

Vi har efterhånden nogle meget klare arbejdsfordelinger.

 1. Jens er formand. Sender ugentlige meddelelser ud fra bestyrelsen til medlemmer og presse.
 2. Birthe er næstformand. Hun fordeler programmer og plakater.
 3. Fin er kasserer og tovholder i den daglige drift. Han forhandler med musikere, når bookinggruppen har besluttet hvem der skal spørges.
 4. Torben sender ud på Facebook
 5. Erling indtaster program på Kulturkalenderen
 6. Åge hænger plakater op på plakatsøjlerne i byen.

Vi har en bookinggruppe der består af Dorthe, Marie, Torben og Fin og Jan Schønemann.

Lydgruppen består af Lars Mathisen, John Garling, Thorbjørn Jonsen, Jan Schønemann og fra bestyrelsen Erling, Torben.

Dørvagterne er: Marie, Bodil, Fin, Jens, Dorthe, Birthe, Åge og herudover Ingrid Jacobsen.

Omkring booking foregår det på den måde at foreningen for tilsendt en masse forslag fra publikum og orkestre. På nettet organiserer Fin et regneark med bandnavnene og Links til Youtube, som bookinggruppen går ind og lytter på og bedømmer. Derefter holder vi et møde, hvor vi endeligt beslutter hvem vi vil præsenterer i den kommende sæson. Det har vist sig at være en meget effektiv metode, som sparre os for meget tidsspild.

 

Af de ting bestyrelsen har arbejdet med det sidste år, vil jeg nævne:

 

 1. Skal vi holde fast ved et trykt program? Det er temmelig dyrt at få lavet og trykt. Derfor har vi besluttet, fra efteråret, at lave et nyt og meget billigere format.
 2. Skal vi skifte ugedag til onsdag. Efter indgående diskussion, har vi besluttet at fortsætte om tirsdagen.
 3. Vi har indført mulighed for at betale med Mobilpay og det fungerer godt.
 4. Vi er blevet tilbudt at være med i det fine musikmagasin Fyn Live, som husstandsomdeles over hele Fyn. Det har vi desværre takke nej til. der er ikke råd, da det koster en del annoncepenge.
 5. Kultur+. Sluttede med årets udgang. Vi meldte os ud på grund af manglende interesse.
 6. Rabatordninger. Vi er glade for dem vi har nu, altså gratis entré ved afhentning af medlemskort og rabat til unge under 25 år
 7. Der tales hver gang om at prøver at skaffe sponsorer.

 

Til sidst kan jeg nævne at vi pt i Folk For Folk har 133 medlemmer og det er det højeste vi har haft.

 En stor tak til bestyrelse og medhjælpere for et stort arbejde der får foreningen til at fungere. Tak til sponsorer som gavmildt giver os en håndsrækning. Ikke mindst tak til Arne B for det gode samarbejde.

Tak til de mange trofaste medlemmer. 

Find os på Facebook her:Facebook

OBS ! Man kan se flere koncerter ved at scrolle ned i listen.

Du kan tilføje denne kalender til din egen Googlekalender ved at klikke på
+Google Kalender
- nederst i højre hjørne.
Så får du AUTOMATISK koncertnavnene i at se i din kalender - smart! 
Klik på dette link

Sponsorer

Folk for Folk får honorarstøtte af:

 

Folk for Folk bliver sponsoreret af:

Aksglæde Musikbutikken / Træskobutikken, Møllergade 31 - 62 21 05 90

Autoværkstedet Per Pytlick, Skovballevej 62 - tlf. 62541073

Arne B, Vestergade 10 - 62 22 47 83

Hansted, Vestergade 2 - tlf: 62 21 21 70

Josefine Ottesen - josefine.ottesen@gmail.com

Nybolig Domicil Svendborg - Vestergade 165 - www.nybolig.dk

Skiftekær Økologi, Søren Lolksvej 2, Taasinge, 40 21 05 90

Torben Wahlstrøm - torbenwahlstrom@hotmail.com

Vi holder til på Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 47 83, tirsdage kl. 20

OBS ! Man kan se flere koncerter ved at scrolle ned i listen.

Du kan tilføje denne kalender til din egen Googlekalender ved at klikke på
+Google Kalender
- nederst i højre hjørne.
Så får du AUTOMATISK koncertnavnene i at se i din kalender - smart! 
Klik på dette link

Sponsorer

Folk for Folk får honorarstøtte af:

 

Folk for Folk bliver sponsoreret af:

Aksglæde Musikbutikken / Træskobutikken, Møllergade 31 - 62 21 05 90

Autoværkstedet Per Pytlick, Skovballevej 62 - tlf. 62541073

Arne B, Vestergade 10 - 62 22 47 83

Hansted, Vestergade 2 - tlf: 62 21 21 70

Josefine Ottesen - josefine.ottesen@gmail.com

Nybolig Domicil Svendborg - Vestergade 165 - www.nybolig.dk

Skiftekær Økologi, Søren Lolksvej 2, Taasinge, 40 21 05 90

Torben Wahlstrøm - torbenwahlstrom@hotmail.com

Vi holder til på Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 47 83, tirsdage kl. 20